Редакції договорів на 2024 рік

Що таке публичний договір або публічна оферта?

 

Згідно з ч. 1 і 2 ст. 633 Цивільного Кодексу України, публічний договір – це договір, в якому одна сторона взяла на себе обов’язок здійснювати надання послуг кожному, хто до неї звернеться. Умови публічного договору встановлюються однаковими для всіх споживачів.

   Публічна оферта – пропозиція суб’єкта господарювання, адресована будь-якій особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, спрямована невизначеному колу осіб, укласти з ним договір про надання послуги на умовах, що містяться в публічній оферті.

Форма Договору між споживачем (мешканцем) та виконавцем послуг КП «Пирятинський міський водоканал» є публічною офертою, тобто фактично діє за замовчуванням без фактичного укладання договору на паперових носіях.

Якщо Ви офіційно не відмовились від надання послуги централізованого водопостачання, користуєтесь послугами централізованого водопостачання, здійснили оплату за послуги централізованого водопостачання або написали заяву-приєднання - ви автоматично приєднуєтесь до публічного договору на водопостачання.

Як можно написати ЗАЯВУ-ПРИЄДНАННЯ?

Користувач за власним бажанням може написати заяву-приєднання до публічного договору на водопостачання.

1. Як можна написати заяву-приєднання? Куди звертатись для її написання?

Подати документи для укладення заяви-приєднання можна  у абонентському відділі КП «Пирятинський міський водоканал»,  за можливістю вже з надрукованою заявою-приєднання з офіційного сайту підприємства. 

Необхідні документи

  1. Правовстановлюючі документи:

1.1. копія документу, підтверджуючого право власності або користування на житло (договір купівлі-продажу, свідоцтво на право власності, акт приймання – передачі, договір оренди, рішення суду, технічний паспорт на квартиру);

1.2. копія паспорту власника (користувача) житла (1,2 сторінки та сторінка із зазначенням реєстрації);

1.3. копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру власника (користувача) житла;

1.4. нотаріально посвідчена довіреність про право укладання договору та паспорт довіреної особи (якщо договір підписуватиме довірена особа споживача);

  1. Інші документи:

2.1. копія паспорту або свідоцтва про повірку на прилад обліку води (якщо прилад обліку встановлений);

2.2. для оформлення пільг для всіх осіб, що проживають за адресою і мають право на пільгу: посвідчення на право отримання пільг, паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного номера пільговика, свідоцтво про народження дітей, що користуються пільгами (оригінали та копії);

2.3. у разі декількох власників квартири або в індивідуальних житлових будиках необхідно оформити письмову згоду на укладення договору однією особою з КП «Пирятинський міський водоканал»;

2.4. у разі розділення особового рахунку по одній квартирі – оформити письмову згоду співвласника(-ів) та в цьому випадку укладається договір з кожним співвласником квартири.

    У ЗВЯЗКУ З НАБРАННЯМ ЧИННОСТІ ЗАКОНУ УКРАЇНИ “ПРО ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ”,  ПРОСИМО АБОНЕНТІВ КП “СЛОВМІСЬКВОДОКАНАЛ” ВИЗНАЧИТИСЯ  З  ФОРМОЮ  ДОГОВІРНИХ ВІДНОСИН,  ВІДПОВІДНО ДО ЯКИХ НАШЕ ПІДПРИЄМСТВО БУДЕ НАДАВАТИ КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ.

Відмінність трьох базових моделей договірних відносин з надання комунальних послуг у багатоквартирному будинку

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ”

– з кожним окремим власником;

 – стягується плата за абонобслуговування;

 обслуговування, поточний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку – виконавцем на підставі договору;

 капітальний ремонт внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку, що забезпечують надання відповідної комунальної послуги, здійснюється співвласниками або залученими ними уповноваженими на виконання таких робіт особами за рахунок співвласників;

 

КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР”

– керуючий укладає договори з постачальниками від імені співвласників будинку;

– відповідальність виконавця до “входу в будинок”;

– може бути укладений тільки за умови наявності будинкового вузла (вузлів) обліку, що забезпечує загальний облік споживання комунальних послуг   в будинку;

– технічне  обслуговування,  поточний та капітальний  ремонти  внутрішньобудинкових систем  багатоквартирного  будинку  здійснюються за рахунок співвласників;

 

 

ДОГОВІР КОЛЕКТИВНОГО СПОЖИВАЧА – ОСББ”

 – заключається з виконавцем послуг об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку від власного імені;

– умови укладення та виконання такого договору, а також відносини між колективним споживачем і індивідуальними споживачами регулюються статутом такого об’єднання і рішеннями його уповноважених органів управління.

 

Додаток
до типового індивідуального
договору про надання послуг з централізованого водопостачання 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до індивідуального договору про надання
послуг з централізованого водопостачання

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з централізованого водопостачання на https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua, приєднуюсь до договору про надання послуг з централізованого водопостачання  Комунального підприємства «Пирятинський міський водоканал» з такими даними.

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

          ____________________________________________________________,

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) __________________,

адреса реєстрації _____________________________________________,

номер телефону ______________________________________________,

адреса електронної пошти _____________________________________;

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _____________________________________________________,

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) __________,

населений пункт _____________________________________________,

район ______________________________________________________,

область ____________________________________________________,

індекс ___________;

3) кількість осіб, які фактично користуються послугами ___________.

4) вид діяльності __________________________________________.

5)норма споживання централізованого водопостачання

           ___________________________.

 

2. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку централізованого водопостачання:

Порядковий номер

Заводський номер, назва та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки на дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

             
             

Я, _____________________________________________________________________, паспорт серії _______ № ____________, виданий ___________________________________________________ від ________________________ року на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р., даю згоду КП «Пирятинський міський водоканал» на автоматизоване оброблення та зберігання моїх персональних даних та надання інформації третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством України, та безстрокове збереження персональних даних незалежно від терміну дії договору та його закінчення.

 

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

 

______________
(дата)

 

_________________________
(особистий підпис)

 

_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

ПОВІДОМЛЕННЯ 

 про публічну пропозицію (оферту)

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПИРЯТИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ ВОДОКАНАЛ» ПИРЯТИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 про укладення публічного

ТИПОВОГО ІНДИВІДУАЛЬНОГО ДОГОВІРУ
про надання послуг з централізованого водопостачання

м.Пирятин                                                                             ___ ________________ 20__ р.

Комунальне підприємство «Пирятинський міський водоканал, в особі начальника Курочки Олександра Степановича, який діє на підставі Статуту (далі - виконавець), з однієї сторони, та індивідуальний споживач, який приєднався до умов цього договору згідно з пунктом 5 цього договору (далі - споживач), з іншої сторони, уклали цей договір про таке.

Загальні положення

1. Цей договір є публічним договором приєднання, що укладається з метою надання послуг з централізованого водопостачання (далі - послуги) індивідуальному споживачу. Цей договір укладається сторонами з урахуванням статей 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України.

2. Даний договір вважається укладеним через 30 днів з моменту розміщення на https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/.

3. Виконавець має право змінити умови договору. У разі зміни виконавцем умов, крім зміни ціни договору, вони вступають в силу через 30 днів з моменту розміщення змінених умов на https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/.

4. Інформування споживача про намір зміни цін/тарифів на послуги здійснюється виконавцем відповідно до законодавства.

5. Фактом приєднання споживача до умов договору (акцептування договору) є вчинення споживачем будь-яких дій, які свідчать про його бажання укласти договір, зокрема надання виконавцю підписаної заяви-приєднання (додаток до договору), сплата рахунка за надані послуги, факт отримання послуг.

Предмет договору

6. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послуги відповідної якості, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, в строки і на умовах, визначених цим договором.

7. Вимоги до якості послуги:

1) склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;

2) значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, та розміщуватися на https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/.

Порядок надання та вимоги до якості послуги

8. Виконавець забезпечує постачання послуг безперервно з гарантованим рівнем безпеки та значенням тиску.

9. Надання послуг здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

10. Виконавець забезпечує постачання послуг у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пункту 7 цього договору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуг виконавця та внутрішньо-будинкових систем багатоквартирного будинку (індивідуального (садибного) будинку).

11. Контроль якісних та кількісних характеристик послуг здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку та іншими засобами вимірювальної техніки.

Засоби вимірювальної техніки, які призначені для вимірювання тиску, повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

12. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуг виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги

13. Обсяг спожитої у будинку послуги з централізованого водопостачання визначається як обсяг питної води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі - Методика розподілу).

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, обсяг спожитої послуги у будинку визначається як сума показань таких вузлів обліку. За рішенням співвласників багатоквартирного будинку розподіл здійснюється для кожної окремої частини будинку, обладнаної вузлом комерційного обліку послуг.

Одиницею вимірювання обсягу спожитих споживачем послуг
є
куб. метр.

14. У разі коли будинок на дату укладення цього договору не обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку, до встановлення такого вузла (вузлів) обліку обсяг споживання послуг у будинку визначається відповідно до Методики розподілу.

15. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни ведення комерційного обліку спожитих послуг здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу.

16. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву - у разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, - у разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

17. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в усіх інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

18. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку. Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

19. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку послуги здійснюється виконавцем щомісяця.

20. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу послуги, спожитої у будинку, приймається середньодобове споживання послуги за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 діб.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем.

Перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

21. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше ніж один раз на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або
його (їх) представники мають право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Перевірка проводиться у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

22. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) розподільного обліку послуги з централізованого водопостачання щомісяця здійснюється споживачем, крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою системи дистанційного зняття показань.

У разі коли зняття показань здійснює споживач, він щомісяця
з 25 по останнє  число місяця передає показання вузлів розподільного обліку водопостачання виконавцю в один з таких способів:

за номером телефону, зазначеним у розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

на адресу електронної пошти, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

через електронну систему обліку розрахунків споживачів, зазначену в розділі “Реквізити виконавця” цього договору;

інші засоби повідомлення, що зазначаються у розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Виконавець періодично, не менше одного разу на рік, проводить контрольне зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку у присутності споживача або його представника. Результати контрольного зняття показань засобів вимірювальної техніки вузлів розподільного обліку є підставою для здійснення перерозподілу обсягу спожитих послуг та проведення перерахунку із споживачем.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла розподільного обліку протягом п’яти робочих днів з дня їх виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору.

Перерозподіл обсягу спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, у якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

23. Зняття виконавцем показань вузлів обліку за допомогою систем дистанційного зняття показань може здійснюватися без присутності споживача або його представника.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями:

вузла комерційного обліку - шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуг та/або через електронну систему обліку розрахунків споживачів;

вузла розподільного обліку - шляхом повідомлення в рахунку на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків споживача.

24. У разі ненадання споживачем виконавцю у визначений сторонами строк показань вузла (вузлів) розподільного обліку, якщо такі показання зобов’язаний знімати споживач для цілей визначення обсягу послуг, спожитих споживачем, протягом трьох місяців приймається середньодобове споживання таким споживачем послуг за попередні 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 діб.

У разі відсутності інформації про показання вузлів розподільного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до відповідного вузла обліку для зняття показань засобів вимірювальної техніки після закінчення тримісячного строку з дня недопуску виконавець зобов’язаний здійснювати розрахунки з таким споживачем як із споживачем, приміщення якого не оснащені вузлами розподільного обліку.

Після відновлення надання показань вузлів обліку споживачем виконавець зобов’язаний провести перерозподіл спожитих послуг у будинку та перерахунок.

Перерозподіл обсягів спожитих послуг у будинку та перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу розподілених послуг окремим споживачам обсягу, необхідному для розподілу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

25. Виконавець здійснює обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку, зокрема його огляд, опломбування/розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодичну повірку засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла комерційного обліку, за рахунок плати за абонентське обслуговування.

26. Заміна і обслуговування, зокрема огляд, опломбування/ розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодична повірка вузла (вузлів) розподільного обліку, здійснюються за рахунок споживача.

27. Виконавець повідомляє споживачу про час та дату контрольного зняття показань засобів вузла (вузлів) розподільного обліку не менше ніж за 15 днів у спосіб ________________________________________________.

              (спосіб повідомлення зазначається виконавцем)

28. Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуг, порядок та умови
внесення змін до договору

29. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю, яка складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 63, ст. 2194), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85,
та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розмірів затверджених уповноваженим органом тарифів на послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення та обсягу спожитих послуг або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку;

плати за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/.

                                                  

30. Вартість послуг з централізованого водопостачання визначається за обсягом спожитих послуг та встановленими відповідно до законодавства тарифами.

Розмір зазначених тарифів зазначається на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця послуг https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/ та становить 24.94 грн. за 1 куб.м.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на послугу з централізованого водопостачання виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначених тарифів протягом строку дії цього договору новий розмір тарифів застосовується з моменту їх введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на офіційному веб-сайті.

31. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць.

Плата за абонентське обслуговування та плата за послуги нараховується щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку розміру плати за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

32. Виконавець формує та надає споживачу рахунок на оплату спожитих послуг не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

33. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиті послуги.

34. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

35. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

36. У разі коли споживач вніс плату виконавцю за розрахунковий період не в повному обсязі або більшому, ніж зазначено в рахунку, обсязі, виконавець здійснює зарахування коштів згідно з призначенням платежу, за відсутності призначення платежу - у такому порядку:

у першу чергу - в рахунок плати за послуги;

у другу чергу - в рахунок плати за абонентське обслуговування.

37. Споживач не звільняється від оплати послуг, отриманих ним до укладення цього договору.

38. Плата за послуги не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Права і обов’язки сторін

39. Споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством та умовами цього договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору, інформацію про ціни/тарифи на послуги, загальний розмір місячного платежу, структуру цін/тарифів на послуги, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі її ненадання, надання не в повному обсязі або належної якості;

6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі
0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуг, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуг в установленому законодавством порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати від виконавця на зазначений споживачем засіб зв’язку детальний розрахунок розподілу обсягу спожитої послуги між споживачами будинку у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

10) без додаткової оплати отримувати на зазначений споживачем засіб зв’язку інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

11) на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови надання виконавцю заяви та документального підтвердження (зокрема, довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо, іншого документа, що підтверджує право на виїзд з України чи в’їзд в Україну у відповідний період часу) в електронній або паперовій формі відповідно до умов договору;

12) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.

40. Споживач зобов’язаний:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручатися в їх роботу;

3) оплачувати надані послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

5) допускати виконавця або його представників у своє житло (інший об’єкт нерухомого майна) для перевірки показів вузлів розподільного обліку у порядку, визначеному законом і цим договором;

6) сплачувати у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті послуги пеню в розмірах, установлених цим договором;

7) надавати виконавцю показання вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання послуги з централізованого водопостачання в приміщенні споживача, в порядку та строки, визначені цим договором;

8) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з його вини, яка доведена в установленому законом порядку;

9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньо-будинкові системи централізованого водопостачання, їх переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

11) інформувати виконавця про тимчасову відсутність в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів (за відсутності приладів обліку); якщо період відсутності споживача та інших осіб перевищує шість місяців, споживач для реалізації права на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) у місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду зобов’язаний надавати виконавцю оновлену заяву з відповідними підтвердними документами в електронній або паперовій формі.

41. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання вимог правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

2) вимагати від споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх провів виконавець;

3) доступу до житла (інших об’єктів нерухомого майна) споживача для перевірки стану і зняття показів вузлів обліку, що забезпечують облік споживання послуг у будинку і приміщенні споживача, в порядку, визначеному законом і цим договором;

4) обмежити (припинити) надання послуг в разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, встановлені Законом України “Про житлово-комунальні послуги”  та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуг не відповідає умовам цього договору та/або якщо заборона щодо обмеження (припинення) надання послуги передбачена актами законодавства;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов цього договору.

42. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договорів, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) подавати воду для протипожежних потреб;

5) забезпечити надійне постачання послуг відповідно до умов цього договору;

6) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання та порядок надання послуг, їх споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

7) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

8) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

81) здійснювати перерахування розміру нарахованої плати за послуги та/або ненарахування її для споживача протягом періоду тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб за умови отримання заяви та документального підтвердження відповідно до умов договору;

9) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), в строки, встановлені законодавством;

10) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

11) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

12) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

13) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на комунальні послуги відповідно до законодавства;

14) здійснювати розподіл загально-будинкового обсягу послуг між співвласниками багатоквартирного будинку в порядку, передбаченому законодавством та цим договором;

15) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного та розподільного обліку;

16) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг;

17) самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Відповідальність сторін за порушення договору

43. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.

44. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послуги.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

45. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитих послуг.

Виконавець надсилає споживачеві попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуг може бути обмежене (припинене), рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет.

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

46. Постачання послуг у разі їх обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуг споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

47. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

48. Оформлення претензій споживача щодо ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Перевірка відповідності якості надання послуг здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача для проведення перевірки якості надання послуг у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача.

49. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуг їх якість відповідала вимогам, установленим цим договором та актами законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін,
продовження строку його дії та розірвання

50. Цей договір набирає чинності з моменту акцептування його споживачем, але не раніше ніж через 30 днів з моменту опублікування і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

51. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

52. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

53. Припинення дії цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послуги та остаточних розрахунків.

Прикінцеві положення

54. Повідомлення, документи та інформацію споживач надсилає виконавцю засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити виконавця” цього договору. Виконавець надсилає повідомлення, документи та інформацію, що передбачені цим договором, на поштову адресу споживача або іншими засобами зв’язку, зазначеними споживачем.

Реквізити виконавця

Виконавець:

Комунальне підприємство «Пирятинський міський водоканал»

ідентифікаційний номер код згідно з ЄДРПОУ 31873639

місцезнаходження _________________

_________________________________

рахунок UA113052990000026004041206828

у АТ КБ «Приватбанк»,
МФО 305299

контакти для передачі показань вузлів
обліку:

номер телефону (05358) 3-15-75

Viber 066-001-22-70

адреса електронної пошти 258vodokanal@ukr.net

офіційний веб-сайт

https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/

Начальник КП «Пирятинський міський водоканал»

___________


(підпис)

Олександр КУРОЧКА

Додаток
до типового індивідуального
договору про надання послуг з централізованого водопостачання 

ЗАЯВА-ПРИЄДНАННЯ
до індивідуального договору про надання
послуг з централізованого водопостачання

Ознайомившись з умовами договору про надання послуг з централізованого водопостачання на https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua, приєднуюсь до договору про надання послуг з централізованого водопостачання  Комунального підприємства «Пирятинський міський водоканал» з такими даними.

1. Інформація про споживача:

1) найменування/прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

          ____________________________________________________________,

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) __________________,

адреса реєстрації _____________________________________________,

номер телефону ______________________________________________,

адреса електронної пошти _____________________________________;

2) адреса приміщення споживача:

вулиця _____________________________________________________,

номер будинку __________ номер квартири (приміщення) __________,

населений пункт _____________________________________________,

район ______________________________________________________,

область ____________________________________________________,

індекс ___________;

3) кількість осіб, які фактично користуються послугами ___________.

4) вид діяльності __________________________________________.

5)норма споживання централізованого водопостачання

           ___________________________.

2. Приміщення споживача обладнане вузлом (вузлами) розподільного обліку централізованого водопостачання:

Порядковий номер

Заводський номер, назва та умовне позначення типу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки на дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

             
             

Я, _____________________________________________________________________, паспорт серії _______ № ____________, виданий ___________________________________________________ від ________________________ року на виконання вимог Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010р., даю згоду КП «Пирятинський міський водоканал» на автоматизоване оброблення та зберігання моїх персональних даних та надання інформації третім особам, які мають право на отримання цих даних згідно з чинним законодавством України, та безстрокове збереження персональних даних незалежно від терміну дії договору та його закінчення.

Відмітка про підписання споживачем цієї заяви-приєднання:

______________
(дата)

_________________________
(особистий підпис)

_________________________
(прізвище, ім’я та по батькові
(за наявності)

{Типовий договір в редакції Постанови КМ № 85 від 02.02.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1405 від 29.12.2023}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 690
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 
від 2 лютого 2022 р. № 85)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі)
про надання послуг з централізованого водопостачання

м.Пирятин                                                                               ___ ___________ 20__ р.

Комунальне підприємство «Пирятинський міський водоканал» (далі - виконавець) в особі начальника Курочки Олександра Степановича, який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та  _______________________________________________________

                                         (найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові

________________________________________________________________________

                                                          (за наявності) фізичної особи)

(далі - споживач) в особі __________________________________________________,

                                      (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) представника споживача)

що діє на підставі ________________________________________________________,

                             (найменування, дата, номер документа)

з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей договір про таке.

Предмет договору та перелік послуг

1. Виконавець зобов’язується надавати споживачу послуги з централізованого водопостачання (далі - послуги) відповідної якості, а споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, в строки і на умовах, визначених цим договором.

До якості послуг встановлено такі вимоги:

склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;

значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами та розміщуватися на:

https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/ .

2. Інформація про споживача:

1) адреса:

вулиця _____________________________________________________,

номер будинку _________, номер приміщення  ___________________,

населений пункт _____________________________________________,

район ______________________________________________________,

область _____________________________________________________,

індекс ______________________________________________________;

2) контактний номер телефону споживача _______________________;

3) кількість осіб, які фактично користуються послугами ___________.

3. Будівля (приміщення у будівлі) обладнано вузлом (вузлами) комерційного обліку централізованого водопостачання:

Порядковий номер

Заводський номер, найменування
та умовне позначення
типу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки на дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуг

4. Виконавець забезпечує постачання послуг безперервно з гарантованим рівнем безпеки та значенням тиску.

5. Послуги надаються споживачеві безперервно, крім перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

6. Виконавець забезпечує відповідність кількісних та якісних характеристик послуг вимогам пункту 1 цього договору на межі внутрішньобудинкових систем будівлі (інженерно-технічних систем приміщення споживача) та зовнішніх інженерних мереж постачання послуг.

7. Контроль кількісних та якісних характеристик послуг здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку централізованого водопостачання.

8. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуг виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуги

9. Обсяг спожитих у будівлі (приміщенні у будівлі) послуг визначається за показаннями засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку.

Якщо будівлю (приміщення у будівлі) оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, обсяг спожитих послуг визначається як сума показань таких вузлів обліку.

10. Одиницею вимірювання обсягу спожитих споживачем послуг є куб. метр.

11. У разі коли будівля (приміщення у будівлі) не оснащена вузлом (вузлами) комерційного обліку послуг, до встановлення такого вузла (вузлів) договір не укладається.

12. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку послуги до відновлення його роботи або заміни комерційний облік спожитої послуги здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі - Методика розподілу).

13. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, наступної за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку або зняття його показань в інших випадках.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

14. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

15. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку.

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

16. Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку виконавцем щомісяця ___ числа з ___ до ___ години в присутності споживача (його представника), крім випадків, коли зняття таких показань здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань або ________________________________.

(зазначити інший спосіб)

У разі коли зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку послуг здійснюється виконавцем за допомогою систем дистанційного зняття показань, таке зняття може здійснюватися без присутності споживача (його представника).

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення з показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку споживачем шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуги та/або через електронну систему обліку розрахунків споживача.

17. У разі відсутності інформації про показання вузла (вузлів) комерційного обліку та/або недопущення споживачем виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань для визначення обсягу послуги, спожитої в будівлі, приймається середньодобове споживання послуг в будівлі протягом попередніх 12 місяців, а у разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання, але не менше 15 днів.

Після відновлення надання показань вузлів комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерахунок із споживачем.

Перерахунок із споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано у встановленому порядку інформацію про невідповідність обсягу спожитих послуг, але не більше ніж за 12 розрахункових періодів.

18. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором.

Власник (співвласники) будівлі або його (їх) представники мають право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше одного разу на рік.

Споживач повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

У разі коли споживач є власником (користувачем) приміщення у будівлі, а виконавець здійснює обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку, зокрема його огляд, опломбування/розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодичну повірку засобу вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла комерційного обліку, таке обслуговування здійснюється за рахунок плати за абонентське обслуговування.

Заміна і обслуговування, зокрема огляд, опломбування/ розпломбування, ремонт (у тому числі з демонтажем, транспортуванням і монтажем) та періодична повірка вузла (вузлів) розподільного обліку, здійснюються за рахунок споживача.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється за рахунок споживача відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови
внесення змін до договору

19. Споживач вносить однією сумою плату виконавцю за послуги, що розраховується виходячи з розміру затверджених тарифів на послуги з централізованого водопостачання та обсягу спожитих послуг, визначеного відповідно до Правил надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 690 (Офіційний вісник України, 2019 р.,
№ 63, ст. 2194), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85, та Методики розподілу.

У разі коли споживач є власником (користувачем) приміщення у будівлі, а розподіл спожитих послуг здійснюється виконавцем, такому споживачу нараховується плата за абонентське обслуговування в розмірі, визначеному виконавцем, але не вище граничного розміру, визначеного Кабінетом Міністрів України, інформація про яку розміщується на офіційному веб-сайті органу місцевого самоврядування та/або веб-сайті виконавця https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/

20. Вартість послуг з централізованого водопостачання визначається за обсягом спожитих послуг та встановленими відповідно до законодавства тарифами.

Станом на дату укладення цього договору тариф на послугу з централізованого водопостачання становить 24.94 гривень за куб. метр.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на послугу з централізованого водопостачання виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення її у дію, повідомляє про це споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначених тарифів протягом строку дії цього договору новий розмір тарифів застосовується з моменту його введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на офіційному веб-сайті.

21. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць.

Плата за абонентське обслуговування нараховується споживачу, який є власником (користувачем) приміщення у будівлі, щомісяця.

Початок і закінчення розрахункового періоду для розрахунку розміру плати за абонентське обслуговування завжди збігаються з початком і закінченням календарного місяця відповідно.

22. Виконавець формує та надає споживачу рахунок на оплату спожитих послуг не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиту послугу.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживача рахунок може надаватися в електронній формі, у тому числі за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

23. Споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що є розрахунковим періодом.

24. За бажанням споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

25. Під час здійснення оплати споживач зобов’язаний зазначити розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (плата виконавцю, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахункового періоду або за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди або в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

26. Плата за послугу не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Права і обов’язки сторін

27. Споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством та умовами договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, порядок оплати, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне йому житло (інший об’єкт нерухомого майна);

4) на усунення протягом строку, встановленого договором або законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги у разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості;

6) отримувати від виконавця штраф у розмірі, визначеному договором, за перевищення нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт;

7) на перевірку кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати інформацію про проведені виконавцем нарахування (з розподілом за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживача платежі;

10) розірвання договору про надання послуг за умови попередження про це виконавця не менш як за два місяці до дати розірвання договору та допуску виконавця для здійснення технічного припинення надання послуг;

11) отримувати без додаткової оплати від виконавця детального розрахунку обсягу спожитих послуг між споживачами багатоквартирного будинку (для власників (користувачів) приміщення у будівлі);

12) звертатися до суду в разі порушення виконавцем умов договору.

28. Споживач зобов’язаний:

1) раціонально використовувати питну воду, не допускати її витоку із мереж будівлі (приміщення у будівлі), індивідуального (садибного) житлового будинку;

2) утримувати в належному технічному і санітарному стані водопровідні мережі та обладнання;

3) допускати у будівлю (приміщення у будівлі) виконавців комунальних послуг або їх представників у порядку, визначеному законом і договорами про надання відповідних житлово-комунальних послуг, для ліквідації аварій, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань засобів вимірювальної техніки;

4) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

5) забезпечувати цілісність обладнання вузлів обліку послуги та не втручатися в їх роботу;

6) оплачувати надані послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, а також вносити плату за абонентське обслуговування у строки, встановлені цим договором;

7) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених законом або договором;

8) інформувати протягом місяця виконавця про зміну власника будівлі споживача у разі відчуження будівлі шляхом надання виконавцю витягу або інформації з Реєстру речових прав на нерухоме майно;

9) надавати виконавцеві показання вузлів обліку холодної та гарячої води в порядку та строки, визначені договором;

10) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної, та санітарних норм.

29. Виконавець має право:

1) вимагати від споживача дотримання правил експлуатації житлових та нежитлових приміщень у будинку, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

2) вимагати від споживача проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача, або відшкодування вартості таких робіт;

3) доступу до будівлі (приміщення у будівлі), індивідуального (садибного) житлового будинку для ліквідації аварій, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів обліку в порядку, визначеному законом та умовами договору;

4) обмежити (припинити) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, що встановлені законом та договором, крім випадків, коли якість та/або кількість таких послуг не відповідає умовам договору та/або якщо заборона щодо обмеження (припинення) надання послуги передбачена актами законодавства;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачем умов договору;

6) отримувати інформацію від споживача про зміну власника будівлі (приміщення у будівлі), індивідуального (садибного) житлового будинку у випадках та порядку, передбачених договором;

7) утворювати системи управління якістю та проводити їх сертифікацію відповідно до національних або міжнародних стандартів акредитованими органами із сертифікації.

30. Виконавець зобов’язаний:

1) надавати споживачу послуги з централізованого водопостачання відповідно до умов договору;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) відшкодовувати збитки, завдані споживачу внаслідок порушення вимог законодавства у сфері питної води, питного водопостачання, що сталося з його вини; 

5) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

6) без додаткової оплати надавати споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальну вартість місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання, порядок надання послуг, їх споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

7) у міжопалювальний період проводити підготовку об’єктів житлово-комунального господарства до експлуатації в осінньо-зимовий період;

8) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених договором;

9) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у строк, встановлений договором, але не більше семи діб;

10) виплачувати споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному договором;

11) своєчасно реагувати на виклики споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

12) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

13) інформувати споживачів про намір зміни цін/тарифів на послуги відповідно до законодавства;

14) відшкодовувати збитки, завдані майну, шкоду, заподіяну життю або здоров’ю споживача внаслідок неналежного надання або ненадання послуги та незаконного проникнення в належну йому будівлю (приміщення у будівлі);

15) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузлів комерційного обліку;

16) прибути на виклик споживача для перевірки якості надання послуги у строк не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача;

17) самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Відповідальність сторін за порушення умов договору

31. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.

32. У разі несвоєчасного здійснення платежів споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі ________ гривень, але не більше 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Для споживача, що є власником індивідуального (садибного) житлового будинку, пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

33. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплатити споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуги, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуги, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

34. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачу в разі непогашення в повному обсязі заборгованості за спожиті послуги протягом 30 днів з дня отримання споживачем попередження від виконавця.

Попередження надсилається споживачу рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та за допомогою електронних систем розрахунків споживача (за наявності) або ____________________________.

       (зазначити спосіб)

35. Обмеження (припинення) надання послуги здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

36. Постачання послуг у разі їх обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з відновленням надання послуг споживачу, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

37. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуг їх якість відповідала вимогам, установленим цим договором, та актам законодавства.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або невідповідної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Особливі умови

38. До споживачів, які використовують питну воду для виробництва продукції, для виробничих потреб та скидають до систем централізованого водовідведення стічні води технологічного походження, застосовуються норми, встановлені Законом України “Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення”, Правилами користування системами централізованого комунального водопостачання та водовідведення в населених пунктах України, затвердженими наказом Мінжитлокомунгоспу від 27 червня 2008 р. № 190, Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, що затверджені наказом Мінрегіону від 1 грудня 2017 р. № 316, та місцевими правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту. 

39. Споживачі, на яких поширюється дія Закону України “Про публічні закупівлі”, укладають цей договір з особливостями, передбаченими Бюджетним кодексом України, Законом України “Про публічні закупівлі” та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють сферу державних закупівель, та визначаються сторонами відповідно до додатка до цього договору, який є невід’ємною частиною цього договору.

Для споживачів, визначених у пунктах 38 та 39, дію цього договору може бути продовжено на строк та на умовах, що передбачені нормами законодавства.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін,
 продовження строку його дії та розірвання

40. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

41. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

42. Припинення цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послуги та остаточних розрахунків.

43. У разі зміни даних, зазначених у розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, сторона письмово повідомляє про це іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

Прикінцеві положення

44. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

45. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, повідомлення, передбачені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець:

Споживач:

Комунальне підприємство «Пирятинський міський водоканал»

найменування/прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності) __________

________________________________

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) 31873639

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) _______________________

місцезнаходження ______________

______________________________

поточний рахунок UA113052990000026004041206828

у АТ КБ «Приватбанк»,
МФО 305299

контакти для передачі показань вузлів обліку:

номер телефону (05358)3-15-75

 Viber +380660012270

адреса електронної пошти 258vodokanal@ukr.net

офіційний веб-сайт

https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/

Начальник КП «Пирятинський міський водоканал»                 

__________

(підпис)

Олександр КУРОЧКА
 

адреса __________________________ ________________________________

номер телефону __________________

адреса електронної пошти _________

________________________________

абонентський номер споживача _____

________________________________

(найменування посади)

__________

(підпис)

_________________
(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

Додаток
до типового договору з власником (користувачем) будівлі (приміщення у будівлі) про надання послуг з централізованого водопостачання

Уточнення істотних умов закупівлі

1. Цей додаток є невід’ємною частиною до договору №_____________ від _____________ (далі - договір) та регулює істотні умови між виконавцем та споживачами з урахуванням вимог Закону України “Про публічні закупівлі”.

2. Для проведення закупівлі послуг з централізованого водопостачання відповідно до норм Закону України “Про публічні закупівлі” до початку закупівлі та перед укладенням договору споживач погоджує у виконавця істотні умови закупівлі (предмет, обсяги послуг, строки надання таких послуг, орієнтовну (очікувану) вартість ціни договору), які вважаються погодженими після підписання сторонами відповідного протоколу переговорів.

3. За договором виконавець зобов’язується своєчасно надавати споживачеві послуги з централізованого водопостачання (згідно з Національним класифікатором України // Єдиний закупівельний словник ДК 021:2015) (далі - послуги), лот № ____________ (зазначається у разі, коли закупівля здійснюється за лотами) згідно з умовами цього договору, а споживач зобов’язується оплачувати надані послуги за тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у порядку, строки та на умовах, передбачених договором.

4. Місце розташування (адреси) об’єктів надання послуг зазначається в інформаційному листі споживача та характеристиці вузлів обліку води.

5. Строк надання послуг за договором становить: до
“____” ________________ 202___ року, за умови своєчасної оплати фактично спожитих послуг. Виконавець має право обмежувати (припиняти) надання послуг у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі. Обмеження (припинення) надання послуг з централізованого водопостачання не звільняє споживача від обов’язку із сплати коштів у повному обсязі за фактично отримані послуги.

6. Типи джерел фінансування _______________________________________________
(державний бюджет; міський бюджет; районний бюджет; власний бюджет (кошти від господарської діяльності підприємства); бюджет цільових фондів (що не входять до складу державного або місцевого бюджетів) тощо)

7. Тарифи на послуги встановлюються уповноваженими законом державними органами або органами місцевого самоврядування відповідно до закону та визначені у пункті 20 договору.

Орієнтовна (очікувана) вартість послуг закупівлі з урахуванням орієнтовного обсягу послуг становить _______ гривень ______ коп. з урахуванням податку на додану вартість (___________ гривень _______ коп.).

       (словами )

У разі коли споживач є власником (користувачем) приміщення у будівлі, а розподіл спожитих послуг здійснюється виконавцем, до орієнтовної (очікуваної) вартості послуг закупівлі додається ціна та розмір плати за абонентське обслуговування.

Орієнтовна (очікувана) вартість послуг з централізованого водопостачання складається з вартості послуг у розмірі _________
гривень ________ коп. з урахуванням податку на додану вартість (__________________________ гривень ___
_________ коп.), розміру плати за абонентське
                              (словами)

обслуговування за період надання послуг* _________ гривень _______ коп. з урахуванням податку на додану вартість (_________________ гривень _________ коп.).

                                                                       (словами )

Усього орієнтовна (очікувана) вартість послуг з централізованого водопостачання становить _______ гривень ____ коп. з урахуванням податку на додану вартість (_____________________ гривень ______ коп.).

                  (словами )

8. На вимогу споживача орієнтовна (очікувана) вартість ціни за договором може бути розподілена помісячно та за узгодженням оформлена у формі документа, погодженою з виконавцем (помісячне узгодження договірної ціни).

9. Орієнтована (очікувана) ціна за договором може бути змінена (зменшена) за взаємною згодою сторін шляхом підписання додаткової угоди, якщо наприкінці встановленого у договорі строку надання послуг по факту споживання (з урахуванням показань засобів обліку) споживачем було спожито послуги в обсязі, що менший, ніж передбачено за договором. У такому випадку зменшення орієнтованої (очікуваної) ціни за договором здійснюється на різницю між ціною, що була зазначена у договорі, та ціною за фактично спожиті послуги (за показаннями засобів обліку) з урахуванням діючого тарифу на час зменшення.

10. Якщо зміна (збільшення) тарифів, розміру плати за абонентське обслуговування* призведуть до перевищення орієнтовної (очікуваної) ціни за договором, споживач за погодженням з виконавцем зобов’язаний внести зміни до договору згідно з пунктом 7 частини п’ятої статті 41 Закону України “Про публічні закупівлі” в частині зміни вартості ціни за договором без зміни обсягу та якості послуг. У будь-якому випадку виконавець має право здійснювати нарахування за послуги на підставі діючих тарифів, які були змінені (збільшені) протягом строку дії договору, а споживач зобов’язаний у повному обсязі розраховуватися за фактично спожитий обсяг послуг з урахуванням діючих тарифів або припинити споживати послуги.

11. У випадку, якщо за встановлений строк надання послуг споживачем фактично було спожито обсяг послуг, що перевищує обсяг послуг за договором, споживач зобов’язаний внести відповідні зміни до договору згідно із Законом України “Про публічні закупівлі” або провести нову процедуру закупівлі та укласти новий договір. У будь-якому випадку споживач зобов’язаний сплатити кошти у повному обсязі за фактично отримані послуги.

12. У разі зміни істотних умов договору сторони оформляють додаткову угоду та за необхідності новий протокол узгодження договірної ціни.

13. Споживачі, які є розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів, здійснюють попередню оплату послуг відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 4 грудня 2019 р. № 1070 “Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 2, ст. 64) в разі закупівлі:

послуг за поточними видатками - на строк не більше трьох місяців;

послуг за капітальними видатками та державними контрактами (договорами); періодичних видань - на строк не більше 12 місяців;

послуг, що закуповуються за зовнішньоекономічними контрактами (договорами), укладеними на виконання міжнародних зобов’язань; послуг, що закуповуються для забезпечення національної безпеки та оборони держави; послуг, що закуповуються для забезпечення участі України у міжнародних, національних та всесвітніх виставкових заходах, - на строк не більше 24 місяців.

Розмір та строк попередньої оплати в межах строків, кількість платежів з попередньої оплати в межах строку, а також положення щодо здійснення в поточному бюджетному періоді попередньої оплати послуг, що згідно з договором передбачається надати протягом поточного чи наступного бюджетного періоду, визначаються головним розпорядником бюджетних коштів виходячи із необхідності, що обґрунтовується, зокрема, реальним станом надання послуг, помісячним розподілом бюджетних асигнувань, сезонністю робіт, циклом виробництва.

Істотні умови договору на 20___ рік  узгоджено:

Споживач:

Виконавець:

__________
(посада)

__________
(підпис)

__________________              (прізвище, ім’я,
по батькові
(за наявності)

___________
(посада)

__________
(підпис)

________________                 (прізвище, ім’я,
 по батькові
(за наявності)

МП (у разі наявності)

МП (у разі наявності)

_________

* Застосовується у разі, коли споживач є власником (користувачем) приміщення у будівлі, а розподіл спожитих послуг здійснюється виконавцем.

{Типовий договір в редакції Постанови КМ № 85 від 02.02.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1405 від 29.12.2023}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 690
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 
від 2 лютого 2022 р. № 85)

ТИПОВИЙ КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВІР
про надання послуг з централізованого водопостачання

м. Пирятин                                                                                           ___ _____________ 20__ р.

Комунальне підприємство «Пирятинський міський водоканал», (далі - виконавець) в особі начальника Курочки Олександра Степановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та співвласники багатоквартирного будинку (далі - споживачі), розташованого за адресою ______________________________________________________,

                                                                                             (повна адреса будинку)

в особі _______________________________________________________________________,

                                         (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) уповноваженої особи)

що діє на підставі ______________________________________________________________

                                                                     (найменування, дата, номер протоколу)

(далі - уповноважена особа), з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Виконавець зобов’язується надавати споживачам відповідної якості послуги з централізованого водопостачання (далі - послуги), а споживачі зобов’язуються своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги в строки і на умовах, визначених цим договором.

Обсяги спожитих послуг у будівлі визначаються та розподіляються відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі - Методика розподілу).

До якості послуг встановлено такі вимоги:

склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;

значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, та розміщуватися на: https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/.

2. Адреса будинку:

індекс _____________________________________________________

населений пункт _____________________________________________

вулиця _____________________________________________________

номер будинку ______________________________________________.

3. Будинок обладнаний вузлом (вузлами) комерційного обліку централізованого водопостачання:

Порядковий номер

Заводський номер, найменування
та умовне позначення
типу засобу вимірювальної техніки

Покази засобу вимірювальної техніки на дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуг

4. Виконавець забезпечує постачання послуг безперервно з гарантованим рівнем безпеки  та значенням тиску.

5. Надання послуг здійснюється безперервно з урахуванням часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

6. Виконавець забезпечує постачання послуг у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пункту 1 цього договору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуг виконавця та внутрішньобудинкових систем багатоквартирного будинку (будівлі).

7. Контроль якісних та кількісних характеристик послуг здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку послуги та іншими засобами вимірювальної техніки.

8. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуг виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуг

9. Обсяг спожитих у будинку послуг визначається як обсяг послуг, спожитих в будинку, за показаннями засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку холодної води відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, обсяг спожитої холодної води у будинку визначається як сума показань таких вузлів обліку.

10. Одиницею вимірювання обсягу спожитих послуг є куб. метр.

Розподіл між споживачами обсягу послуг, спожитих у будинку, здійснює уповноважена особа.

11. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку до відновлення його роботи або заміни комерційний облік спожитих послуг ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

12. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву - в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, - в разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік відремонтованого або заміненого вузла комерційного обліку.

13. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

14. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобів вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку.

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

15. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, та періодичного огляду в порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або його (їх) представник (представники) має (мають) право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Перевірка проводиться у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем щомісяця ___ числа з ___ до ___ години в присутності уповноваженої особи (у разі прийняття відповідного рішення співвласників) або ____________________________.

          (зазначити інший спосіб)

У разі коли зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем за допомогою системи дистанційного зняття показань, таке зняття може здійснюватися без присутності уповноваженої особи.

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення уповноваженої особи з показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуг та/або через електронну систему обліку розрахунків споживачів.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку проводиться виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше одного разу на рік.

Уповноважена особа повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

16. У разі недопущення споживачами виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань або в разі ненадання показань виконавцю у визначений сторонами строк, якщо такі показання відповідно до пункту 15 цього договору зобов’язаний знімати ___________________, для визначення обсягу послуг, спожитих в будинку, приймається середньодобове споживання послуг протягом попередніх 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 діб.

Після відновлення надання показань вузла (вузлів) комерційного обліку виконавець зобов’язаний провести перерахунок з оплати послуг.

Перерахунок проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому було отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу, але не більш як за 12 розрахункових періодів.

Ціна та порядок оплати послуг, порядок та умови
внесення змін до договору

17. Вартість послуг з централізованого водопостачання визначається за обсягом спожитих послуг та  встановленим відповідно до законодавства тарифом.

Станом на дату укладення цього договору тариф на послугу з централізованого водопостачання становить 24.94 гривень за куб. метр.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на послугу з централізованого водопостачання виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це споживачам з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначених тарифів протягом строку дії цього договору новий розмір тарифів застосовується з моменту їх введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на офіційному веб-сайті.

18. Споживачі вносять однією сумою плату на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, відкритий уповноваженою особою, яка складається з:

плати за послугу, визначеної відповідно до Правил надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 63, ст. 2194), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85, та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розмірів затверджених уповноваженим органом тарифів на послуги з централізованого водопостачання та обсягу спожитих послуг;

плати уповноваженій особі за організацію укладення та виконання цього договору, розмір якої визначається за погодженням сторін.

19. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць.

20. Виконавець надає уповноваженій особі дані про обсяги спожитих послуг за розрахунковий період.

Уповноважена особа здійснює розподіл зазначених обсягів між споживачами та надає споживачам рахунки на оплату спожитих послуг не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиті послуги.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою споживачів рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживачів.

21. Споживачі здійснюють оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього числа місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиті послуги, на поточний рахунок із спеціальним режимом використання, відкритий уповноваженою особою. Уповноважена особа не пізніше ніж протягом трьох банківських днів після отримання кожного платежу від споживачів перераховує отримані платежі виконавцю.

У разі коли споживачі мають заборгованість з оплати послуг, уповноважена особа у десятиденний строк з дня отримання запиту виконавця надає виконавцю список споживачів, які не виконали належним чином зобов’язання з оплати послуг, з детальною інформацією про проведені їм нарахування та отримані від них платежі. На вимогу виконавця уповноважена особа надає йому іншу інформацію, необхідну для стягнення виконавцем з таких споживачів суми заборгованості в судовому порядку.

За бажанням споживачів оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

22. Під час здійснення оплати зазначається розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (оплата за спожиті послуги, сплата пені, штрафів).

У разі коли споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості споживача за минулі розрахункові періоди у разі її наявності (крім погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів споживача починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

23. Плата за послуги не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Права і обов’язки сторін

24. Споживачі мають право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством та умовами цього договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, інформацію про ціни/тарифи на послуги, загальний розмір місячного платежу, структуру цін/тарифів на послуги, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) на відшкодування збитків, завданих їх майну, шкоди, заподіяної їх життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення в належне їм житло (інший об’єкт нерухомого майна) виконавця або його представників;

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг;

5) на зменшення в установленому законодавством порядку розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості;

6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі
0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуг, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані від споживачів (уповноваженої особи) платежі у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

10) на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) за період тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів за умови надання виконавцю заяви та документального підтвердження (зокрема, довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (у тому числі отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо, іншого документа, що підтверджує право на виїзд з України чи в’їзд в Україну у відповідний період часу) в електронній або паперовій формі відповідно до умов договору;

11) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.

25. Споживачі зобов’язані:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з їх вини;

2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуги відповідно до умов цього договору та не втручатися в їх роботу;

3) оплачувати надані послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені цим договором;

4) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

5) допускати виконавця або його представників в будинок у порядку, визначеному законом і цим договором, для перевірки показань вузлів комерційного обліку;

6) забезпечувати своєчасну підготовку будинку та приміщень споживачів до експлуатації в осінньо-зимовий період;

7) сплачувати у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги пеню в розмірах, установлених цим договором;

8) за власний рахунок проводити ремонт та заміну санітарно-технічних приладів і пристроїв, обладнання, іншого спільного майна, пошкодженого з їх вини, яка доведена в установленому законом порядку;

9) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньобудинкові системи централізованого водопостачання, їх переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг;

10) інформувати виконавця про тимчасову відсутність в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб понад 30 календарних днів (за відсутності приладів обліку); якщо період відсутності споживача та інших осіб перевищує шість місяців, споживач для реалізації права на неоплату вартості послуг у разі їх невикористання (за відсутності приладів обліку) у місячний строк з моменту закінчення кожного шестимісячного періоду зобов’язаний надавати виконавцю оновлену заяву з відповідними підтвердними документами в електронній або паперовій формі.

26. Виконавець має право:

1) вимагати від споживачів дотримання правил експлуатації житлових приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог нормативно-правових актів у сфері комунальних послуг;

2) вимагати від споживачів своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживачів, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх виконав виконавець;

3) доступу в будинок у порядку, визначеному законом і цим договором, для перевірки показань вузлів комерційного обліку;

4) обмежити (припинити) надання послуг в разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі протягом 30 днів з дня, наступного за днем отримання споживачем попередження від виконавця, крім випадків, коли якість та/або кількість послуг не відповідає умовам цього договору та/або якщо заборона щодо обмеження (припинення) надання послуги передбачена актами законодавства;

5) звертатися до суду в разі порушення споживачами умов цього договору.

27. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами цього договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) подавати воду для протипожежних потреб;

5) забезпечити надійне постачання послуг відповідно до умов цього договору;

6) надавати без додаткової оплати споживачам, уповноваженій особі в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальний розмір місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання та порядок надання послуг, їх споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

7) забезпечити своєчасну підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності, до експлуатації в осінньо-зимовий період;

8) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги споживачів, уповноваженої особи і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

81) здійснювати перерахування розміру нарахованої плати за послуги та/або ненарахування її для споживача протягом періоду тимчасової відсутності в житловому приміщенні (іншому об’єкті нерухомого майна) споживача та інших осіб за умови отримання заяви та документального підтвердження відповідно до умов договору;

9) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у строки, встановлені законодавством;

10) виплачувати споживачам штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

11) своєчасно реагувати на виклики споживачів, уповноваженої особи, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) споживачів у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

12) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

13) інформувати споживачів та уповноважену особу про намір зміни цін/тарифів на послуги відповідно до законодавства;

14) контролювати дотримання встановлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного обліку;

15) інформувати уповноважену особу про вихід з ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентського обліку вузлів комерційного обліку, а також про настання строку повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного обліку;

16) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг;

17) самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Відповідальність сторін за порушення договору

28. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.

29. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги споживачі зобов’язані сплатити пеню в розмірі ____ гривень, але не більше
0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави за надані населенню пільги та житлові субсидії та/або наявності у споживача заборгованості з оплати праці, підтвердженої належним чином.

30. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплатити споживачам неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуг, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Сума штрафу зараховується в рахунок майбутніх платежів (погашення заборгованості) споживачів. Сума такого зменшення (погашення) розподіляється між споживачами уповноваженою особою.

31. Оформлення претензій споживачів щодо ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених статтею 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Перевірка відповідності якості надання послуг здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик споживача (споживачів) для проведення перевірки якості надання послуг у строк _______________, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення споживача (споживачів).

32. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуг їх якість відповідала вимогам, встановленим актами законодавства та цим договором.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

33. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг споживачам у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитих послуг.

Виконавець надсилає споживачеві, який за інформацією, що надана уповноваженою особою на письмовий запит виконавця, не виконав належним чином зобов’язання з оплати послуги, рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб _____________________________________________________________________________

(зазначити спосіб повідомлення)

попередження про те, що у разі непогашення ним заборгованості надання послуг може бути обмежене (припинене).

Таке попередження надсилається споживачеві не раніше ніж протягом наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

34. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” протягом 30 днів з дня отримання уповноваженою особою/споживачем попередження від виконавця.

35. У разі обмеження (припинення) надання послуг виконавцем їх відновлення здійснюється у присутності уповноваженої особи. Неприбуття уповноваженої особи, яка заздалегідь була попереджена виконавцем про день та час здійснення обмеження (припинення) надання послуг, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуг споживачам.

36. Постачання послуг в разі їх обмеження (припинення) відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з обмеженням (припиненням) надання послуг та відновленням їх постачання у випадках, передбачених цим пунктом, підлягають відшкодуванню за рахунок споживача (споживачів), якому (яким) здійснювалося обмеження (припинення) надання послуг відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуг, складеного виконавцем.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін,
продовження строку його дії та розірвання

37. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

38. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

39. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

40. Припинення цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послуги та остаточних розрахунків.

41. У разі зміни даних, зазначених у розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, сторона письмово повідомляє про це іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

Прикінцеві положення

42. Цей договір складено у кількості, що забезпечує отримання примірника цього договору виконавцем та кожним співвласником багатоквартирного будинку, які мають однакову юридичну силу.

У договорі визначається абонентський номер для кожного споживача.

43. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, усі повідомлення, передбачені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

Реквізити і підписи сторін

Виконавець:

Споживач в особі
уповноваженої особи:

Комунальне підприємство «Пирятинський міський водоканал»

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) 31873639

місцезнаходження____________________

______________________________________

найменування/прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності) __________

____________________________________

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) _______________________

адреса _____________________________

____________________________________

поточний рахунок UA113052990000026004041206828

у АТ КБ «Приватбанк»,
МФО 305299

контакти для передачі показань вузлів обліку:

номер телефону (05358)3-15-75

Viber +380660012270

адреса електронної пошти 258vodokanal@ukr.net

офіційний веб-сайт

https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/

Начальник КП «Пирятинський міський водоканад»

___________
(підпис)

Олександр КУРОЧКА

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

номер телефону ___________________

адреса електронної пошти _________

____________________________________

(найменування посади)

___________
(підпис)

_________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

{Типовий договір в редакції Постанови КМ № 85 від 02.02.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1405 від 29.12.2023}

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 5 липня 2019 р. № 690
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
 
від 2 лютого 2022 р. № 85)

ТИПОВИЙ ДОГОВІР
з колективним споживачем про надання послуг з централізованого водопостачання

м. Пирятин                                                                                       ___ _____________ 20__ р.

Комунальне підприємство «Пирятинський міський водоканал» (далі - виконавець), в особі начальника Курочки Олександра Степановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та __________________________________________________________

                                          (найменування об’єднання співвласників багатоквартирного будинку

___________________________________________________________________________
або іншої юридичної особи, що об’єднує всіх споживачів у будинку та в їх інтересах укладає договір)

(далі - колективний споживач) в особі __________________________________________,

                                                              (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності)

___________________________________________________________________________,

                                                  представника колективного споживача)

що діє на підставі ___________________________________________________________,

                                              (найменування, дата, номер документа)

від імені та в інтересах споживачів, об’єднаних колективним споживачем, з іншої сторони (далі - сторони), уклали цей договір про таке.

Предмет договору та перелік послуг

1. Виконавець зобов’язується надавати колективному споживачу відповідної якості послуги з централізованого водопостачання (далі - послуги), а колективний споживач зобов’язується своєчасно та в повному обсязі оплачувати надані послуги в строки і на умовах, визначених цим договором.

До якості послуг встановлено такі вимоги:

склад і якість питної води повинні відповідати вимогам державних санітарних норм і правил на питну воду;

значення тиску питної води повинно відповідати параметрам, встановленим державними будівельними нормами і правилами, та розміщуватися на: https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/.

2. Інформація про колективного споживача:

вулиця _____________________________________________________,

номер будинку ______________________________________________,

населений пункт _____________________________________________,

район ______________________________________________________,

область _____________________________________________________,

індекс ______________________________________________________.

3. Будинок обладнаний вузлом (вузлами) комерційного обліку централізованого водопостачання:

Поряд-ковий номер

Заводський номер, найменування
та умовне позначення
типу засобу вимірювальної техніки

Показання засобу вимірювальної техніки на дату укладення договору

Місце встановлення

Дата останньої періодичної повірки

Міжповірочний інтервал, років

Примітка

Порядок надання та вимоги до якості послуг

4. Виконавець забезпечує постачання послуг безперервно з гарантованим рівнем безпеки та значенням тиску.

5. Надання послуг здійснюється безперервно, крім часу перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

6. Виконавець забезпечує постачання послуг у відповідній кількості та якості згідно з вимогами пункту 1 цього договору до межі зовнішніх інженерних мереж постачання послуг виконавця та внутрішньо-будинкових систем багатоквартирного будинку (будівлі).

7. Контроль якісних та кількісних характеристик послуг здійснюється за показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку послуг та іншими засобами вимірювальної техніки.

8. У разі виникнення аварії на зовнішніх інженерних мережах постачання послуг виконавець проводить аварійно-відновні роботи у строк не більше семи діб з моменту виявлення ним факту аварії або повідомлення споживачем виконавцю про аварію.

Облік послуг

9. Обсяг спожитої у будинку послуги з централізованого водопостачання визначається як обсяг питної води, спожитої в будинку, за показаннями засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку або розрахунково відповідно до Методики розподілу між споживачами обсягів спожитих у будівлі комунальних послуг, затвердженої наказом Мінрегіону від 22 листопада 2018 р. № 315 (далі - Методика розподілу).

Якщо будинок оснащено двома та більше вузлами комерційного обліку централізованого водопостачання відповідно до вимог Закону України “Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання”, обсяг послуги у будинку визначається як сума показів таких вузлів обліку.

Одиницею вимірювання обсягу спожитих споживачем послуг є куб. метр.

Розподіл між споживачами обсягу послуг, спожитих у будинку, здійснює колективний споживач / уповноважена особа (зайве закреслити).

10. У разі виходу з ладу або втрати вузла комерційного обліку послуг до відновлення його роботи або заміни комерційний облік спожитих послуг здійснюється розрахунково відповідно до Методики розподілу.

11. Початок періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку визначається:

за даними електронного архіву - в разі отримання з нього інформації щодо дати початку періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку;

з дати, що настає за днем останнього періодичного огляду вузла комерційного обліку, - в разі відсутності електронного архіву.

Кінцем періоду виходу з ладу вузла комерційного обліку є день прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку.

12. Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою визначається з дня, наступного за днем останнього дистанційного отримання показань, або з дня, наступного за днем останнього зняття його показань (в інших випадках).

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його втратою є дата прийняття на абонентський облік вузла комерційного обліку, встановленого на заміну втраченого.

13. На час відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, проведенням повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, комерційний облік ведеться розрахунково відповідно до Методики розподілу.

Початок періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобів вимірювальної техніки, який є складовою частиною вузла обліку, визначається з дати, наступної за днем розпломбування вузла комерційного обліку.

Кінцем періоду відсутності вузла комерційного обліку у зв’язку з його ремонтом, повіркою засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла обліку, є день прийняття на абонентський облік.

14. Виконавець має право доступу до будівель, приміщень і споруд, у яких встановлено вузли комерційного обліку, для перевірки схоронності таких вузлів обліку, зняття показань засобів вимірювальної техніки, що є складовою вузла комерційного обліку, та періодичного огляду у порядку, визначеному статтею 29 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” і цим договором.

Власник (співвласники) будівлі (багатоквартирного будинку) або його (їх) представник (представники) має (мають) право доступу до місць установлення вузлів комерційного обліку для проведення перевірки схоронності та зняття показань. Перевірка проводиться у робочий час у присутності представника виконавця, управителя або відповідальної особи за збереження і цілісність вузлів комерційного обліку. Втручання в роботу вузла комерційного обліку заборонено.

Зняття показань засобів вимірювальної техніки вузла (вузлів) комерційного обліку послуги здійснюється виконавцем щомісяця ___ числа з ___ до ___ години в присутності колективного споживача (його представника) або _______________________________________________.

                           (зазначити інший спосіб)

У разі коли зняття показань вузла (вузлів) комерційного обліку здійснюється виконавцем за допомогою системи дистанційного зняття показань, таке зняття може здійснюватися без присутності колективного споживача (його представника).

У такому разі виконавець зобов’язаний забезпечити можливість самостійного (без додаткового звернення до виконавця в кожному окремому випадку) ознайомлення колективного споживача (його представника) з показаннями вузла (вузлів) комерційного обліку шляхом опублікування на веб-сайті виконавця, зазначення в рахунках на оплату послуг та/або через електронну систему обліку розрахунків колективного споживача.

Періодичний огляд вузла (вузлів) комерційного обліку проводиться виконавцем під час зняття показань. У разі дистанційного зняття показань періодичний огляд проводиться виконавцем не рідше одного разу на рік.

Представник колективного споживача повідомляє виконавцю про недоліки в роботі вузла комерційного обліку протягом п’яти робочих днів з дня виявлення засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.

Повірка засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла (вузлів) комерційного обліку, здійснюється відповідно до Порядку подання засобів вимірювальної техніки на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2015 р. № 474 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 55, ст. 1803).

15. У разі недопущення колективним споживачем (його представником) виконавця до вузла (вузлів) комерційного обліку для зняття показань, якщо такі показання відповідно до пункту 14 цього договору зобов’язаний знімати колективний споживач, для визначення обсягу послуг, спожитих у будинку, приймається середньодобове споживання колективним споживачем послуг протягом попередніх 12 місяців, а в разі відсутності такої інформації - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 діб.

Після відновлення подання показань вузлів обліку виконавець зобов’язаний провести перерахунок з колективним споживачем.

Перерахунок з колективним споживачем проводиться у тому розрахунковому періоді, в якому отримано в установленому порядку інформацію про невідповідність обсягу, але не більше ніж за
12 розрахункових періодів.

Ціна та порядок оплати послуги, порядок та умови
внесення змін до договору

16. Вартість послуг з централізованого водопостачання визначається за обсягом спожитих послуг та встановленим відповідно до законодавства тарифом.

Станом на дату укладення цього договору тариф на послугу з централізованого водопостачання становить 24.94 гривень за куб. метр.

У разі прийняття уповноваженим органом рішення про зміну цін/тарифів на послугу з централізованого водопостачання виконавець у строк, що не перевищує 15 днів з дати введення їх у дію, повідомляє про це колективному споживачу з посиланням на рішення відповідного органу.

У разі зміни зазначених тарифів протягом строку дії цього договору новий розмір тарифів застосовується з моменту їх введення в дію без внесення сторонами додаткових змін до цього договору. Виконавець зобов’язаний забезпечити їх оприлюднення на офіційному веб-сайті.

17. Колективний споживач вносить однією сумою виконавцю плату за послугу, визначену відповідно до Правил надання послуги з централізованого водопостачання та централізованого водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 5 липня 2019 р. № 690 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 63, ст. 2194), - в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2022 р. № 85,
та Методики розподілу, що розраховується виходячи з розмірів затверджених уповноваженим органом тарифів на послуги з централізованого водопостачання та обсягу спожитих послуг або за нормами споживання, встановленими органом місцевого самоврядування, до встановлення вузла комерційного обліку.

18. Розрахунковим періодом для оплати обсягу спожитих послуг є календарний місяць.

19. Виконавець формує та надає колективному споживачу рахунок на оплату спожитих послуг не пізніше ніж за десять днів до граничного строку внесення плати за спожиті послуги.

Рахунок надається на паперовому носії. На вимогу або за згодою колективного споживача рахунок може надаватися в електронній формі, зокрема за допомогою доступу до електронних систем обліку розрахунків споживача.

20. Колективний споживач здійснює оплату за цим договором щомісяця не пізніше останнього дня місяця, що настає за розрахунковим періодом, що є граничним строком внесення плати за спожиті послуги.

21. За бажанням колективного споживача оплата послуг може здійснюватися шляхом внесення авансових платежів.

22. Під час здійснення оплати колективний споживач зазначає розрахунковий період, за який вона здійснюється, та призначення платежу (оплата за спожиті послуги, сплата пені, штрафів).

У разі коли колективним споживачем не визначено розрахунковий період або коли за зазначений колективним споживачем період виникла переплата, виконавець має право зарахувати такий платіж (його частину в розмірі переплати) в рахунок заборгованості такого споживача за минулі розрахункові періоди у разі її наявності (за винятком погашення пені та штрафів, нарахованих споживачеві), а у разі відсутності такої заборгованості - в рахунок майбутніх платежів починаючи з найближчих періодів від дати здійснення платежу.

23. Плата за послуги не нараховується за час перерв, визначених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Права і обов’язки сторін

24. Колективний споживач має право:

1) одержувати своєчасно та належної якості послуги згідно із законодавством та умовами цього договору;

2) без додаткової оплати одержувати від виконавця засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, інформацію про ціни/тарифи на послуги, загальний розмір місячного платежу, структуру цін/тарифів на послуги, норми споживання та порядок надання послуг, а також про їх споживчі властивості у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

3) на відшкодування збитків, завданих його майну, шкоди, заподіяної його життю або здоров’ю внаслідок неналежного надання або ненадання послуг та незаконного проникнення виконавця або його представників у належне колективному споживачу житло (інший об’єкт нерухомого майна);

4) на усунення протягом 50 годин, якщо інше не визначено законодавством, виявлених недоліків у наданні послуг;

5) на зменшення у встановленому законодавством порядку розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі або зниження їх якості;

6) отримувати від виконавця неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуг, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш
як 12 - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або надання послуг неналежної якості (за винятком нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого здійснювалася ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача);

7) на перевірку кількості та якості послуг у встановленому законодавством порядку;

8) складати та підписувати акти-претензії у зв’язку з порушенням порядку надання послуг, зміною їх споживчих властивостей та перевищенням строків проведення аварійно-відновних робіт;

9) без додаткової оплати отримувати засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, інформацію про проведені виконавцем нарахування плати за послуги (за періодами та видами нарахувань) та отримані від колективного споживача платежі у строк, визначений Законом України “Про доступ до публічної інформації”;

10) звертатися до суду у разі порушення виконавцем умов цього договору.

25. Колективний споживач зобов’язаний:

1) своєчасно вживати заходів до усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з його вини;

2) забезпечувати цілісність обладнання приладів (вузлів) обліку послуг відповідно до умов цього договору та не втручатися в їх роботу;

3) оплачувати спожиті послуги за цінами/тарифами, встановленими відповідно до законодавства, у строки, встановлені цим договором;

4) допускати виконавця або його представників в будинок у порядку, визначеному законом і цим договором, для ліквідації аварій, усунення неполадок санітарно-технічного та інженерного обладнання, його встановлення і заміни, проведення технічних та профілактичних оглядів і перевірки показань вузлів комерційного обліку;

5) забезпечити своєчасну підготовку будинку до експлуатації в осінньо-зимовий період;

6) у разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги сплачувати пеню в розмірах, установлених цим договором;

7) дотримуватися вимог нормативно-правових актів та цього договору;

8) забезпечувати безпечну експлуатацію внутрішньо-будинкових систем централізованого водопостачання;

9) дотримуватися правил безпеки, зокрема пожежної та газової, санітарних норм;

10) дотримуватися вимог житлового та містобудівного законодавства (не допускати втручання у внутрішньо-будинкові системи централізованого водопостачання, їх переобладнання) під час проведення ремонту чи реконструкції житла (іншого об’єкта нерухомого майна), не допускати порушення законних прав та інтересів інших учасників відносин у сфері житлово-комунальних послуг.

26. Виконавець має право:

1) вимагати від колективного споживача дотримання правил експлуатації жилих приміщень, санітарно-гігієнічних правил і правил пожежної безпеки, вимог нормативно-правових актів;

2) вимагати від колективного споживача своєчасного проведення робіт з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини колективного споживача, або відшкодування вартості таких робіт, якщо їх виконав виконавець;

3) доступу в будівлю колективного споживача для перевірки стану і зняття показань вузлів комерційного обліку в порядку, визначеному законом і цим договором;

4) обмежити (припинити) надання послуг в разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі в порядку і строки, що встановлені законом та цим договором, крім випадків, коли якість та/або кількість послуг не відповідає умовам цього договору та/або якщо заборона щодо обмеження (припинення) надання послуги передбачена актами законодавства;

5) звертатися до суду в разі порушення колективним споживачем умов цього договору.

27. Виконавець зобов’язаний:

1) забезпечувати своєчасність надання, безперервність і відповідну якість послуг згідно із законодавством та умовами договору, зокрема шляхом створення системи управління якістю відповідно до національних або міжнародних стандартів;

2) вживати заходів до забезпечення питною водою у разі порушення функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації);

3) вирішувати питання, пов’язані з порушенням функціонування систем централізованого водопостачання (аварійні ситуації), відповідно до плану оперативних дій із забезпечення споживачів питною водою у відповідному населеному пункті (районі);

4) подавати воду для протипожежних потреб;

5) забезпечити надійне постачання послуги відповідно до умов цього договору;

6) надавати без додаткової оплати колективному споживачу в установленому законодавством порядку необхідну інформацію про ціни/тарифи, загальний розмір місячного платежу, структуру цін/тарифів, норми споживання та порядок надання послуг, їх споживчі властивості, а також іншу інформацію, передбачену законодавством;

7) своєчасно проводити підготовку об’єктів, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), до експлуатації в осінньо-зимовий період;

8) розглядати у визначений законодавством строк претензії та скарги колективного споживача і проводити відповідні перерахунки розміру плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, а також в інших випадках, визначених цим договором;

9) вживати заходів до ліквідації аварій, усунення порушень якості послуг, що сталися з вини виконавця або на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у строки, встановлені законодавством;

10) виплачувати колективному споживачу штраф за перевищення встановлених строків проведення аварійно-відновних робіт на об’єктах, що забезпечують надання послуг та перебувають у його власності (користуванні), у розмірі, визначеному цим договором;

11) своєчасно реагувати на виклики колективного споживача, підписувати акти-претензії, вести облік вимог (претензій) колективного споживача у зв’язку з порушенням порядку надання послуг;

12) своєчасно та за власний рахунок проводити роботи з усунення виявлених неполадок, пов’язаних з наданням послуг, що виникли з його вини;

13) інформувати колективного споживача про намір зміни цін/тарифів на послуги відповідно до законодавства;

14) контролювати дотримання установлених міжповірочних інтервалів для засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного обліку;

15) інформувати колективного споживача про вихід з ладу, необхідність ремонту, зняття з абонентського обліку вузлів комерційного обліку, а також про настання строку повірки засобів вимірювальної техніки, які є складовою частиною вузла комерційного обліку;

16) протягом п’яти робочих днів надсилати управителю або відповідним виконавцям скарги споживачів щодо надання комунальних послуг у разі, коли вирішення таких питань належить до повноважень управителя або інших виконавців послуг;

17) самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснювати перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплачувати споживачеві неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка середньодобової вартості споживання послуг з централізованого водопостачання, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (за виключенням нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуг, що виникли з вини споживача).

Відповідальність сторін за порушення договору

28. Сторони несуть відповідальність за невиконання умов цього договору відповідно до цього договору або закону.

29. У разі несвоєчасного здійснення платежів за послуги колективний споживач зобов’язаний сплатити пеню в розмірі ______ гривень, але не більше 0,01 відсотка суми боргу за кожний день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу.

Нарахування пені починається з першого робочого дня, що настає за останнім днем граничного строку внесення плати за послугу.

Пеня не нараховується за умови наявності заборгованості держави перед колективним споживачем за надані населенню пільги та житлові субсидії та в інших випадках, визначених законом.

30. У разі ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості виконавець зобов’язаний самостійно протягом місяця, що настає за розрахунковим періодом, здійснити перерахунок вартості послуг за весь період їх ненадання, надання не в повному обсязі або неналежної якості відповідно до порядку, визначеного Кабінетом Міністрів України, а також сплатити колективному споживачу неустойку (штраф) у розмірі 0,01 відсотка вартості середньодобового споживання послуг, визначеної за попередні 12 місяців (якщо попередніх місяців нараховується менш як 12 - за фактичний час споживання послуг, але не менше 15 днів), за кожен день ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості (крім нормативних строків проведення аварійно-відновних робіт або періоду, протягом якого відбувалися ліквідація або усунення виявлених неполадок, пов’язаних з отриманням послуги, що виникли з вини споживача).

Сума штрафу зараховується в рахунок майбутніх платежів (погашення заборгованості) споживачів. Сума такого зменшення (погашення) розподіляється між споживачами.

31. Оформлення претензій колективного споживача щодо ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості здійснюється в порядку, визначеному статтею 27 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Оформлення претензій споживачів у багатоквартирному будинку здійснюється з урахуванням особливостей, передбачених статтею 28 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Перевірка відповідності якості надання послуг здійснюється відповідно до Порядку проведення перевірки відповідності якості надання деяких комунальних послуг та послуг з управління багатоквартирним будинком параметрам, передбаченим договором про надання відповідних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 р. № 1145 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 4, ст. 133).

Виконавець зобов’язаний прибути на виклик колективного споживача для проведення перевірки якості надання послуг у строк _____________________, але не пізніше ніж протягом однієї доби з моменту отримання відповідного повідомлення колективного споживача.

32. Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх не в повному обсязі або неналежної якості, якщо доведе, що в точці обліку послуг її якість відповідала вимогам, встановленим Законом України “Про житлово-комунальні послуги”, актами законодавства та цим договором.

Виконавець не несе відповідальності за ненадання послуг, надання їх в не повному обсязі або неналежної якості під час перерв, передбачених частиною першою статті 16 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

33. Виконавець має право обмежити (припинити) надання послуг колективному споживачеві у разі непогашення в повному обсязі заборгованості з оплати спожитих послуг.

Виконавець надсилає колективному споживачеві попередження про те, що в разі непогашення ним заборгованості надання послуг може бути обмежене (припинене), рекомендованим листом (з повідомленням про вручення) та шляхом повідомлення колективному споживачеві через його особистий кабінет або в інший спосіб _______________________________.

             (зазначити інший спосіб)

Таке попередження надсилається колективному споживачеві не раніше наступного робочого дня після закінчення граничного строку оплати, визначеного законодавством та/або договором.

34. Обмеження (припинення) надання послуг здійснюється виконавцем відповідно до частини четвертої статті 26 Закону України “Про житлово-комунальні послуги” протягом 30 днів з дня отримання колективним споживачем попередження від виконавця.

35. У разі обмеження (припинення) надання послуг виконавцем їх відновлення здійснюється в присутності колективного споживача (його представника). Неприбуття зазначених осіб, які попереджені виконавцем про день і час здійснення обмеження (припинення) надання послуг, не є перешкодою для здійснення виконавцем обмеження (припинення) надання послуг колективному споживачу.

Постачання послуг в разі обмеження (припинення) їх надання відновлюється в повному обсязі протягом наступного дня з дати повного погашення заборгованості за фактично спожиті послуги чи з дати укладення угоди про реструктуризацію такої заборгованості.

Витрати виконавця, пов’язані з обмеженням (припиненням) надання послуги та відновленням її постачання у випадках, передбачених цим пунктом, підлягають відшкодуванню за рахунок колективного споживача, якому здійснювалося обмеження (припинення) надання послуги, відповідно до кошторису витрат на відновлення надання послуги, складеного виконавцем.

Строк дії договору, порядок і умови внесення до нього змін,
продовження строку його дії та розірвання

36. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє протягом одного року з дати набрання чинності.

37. Якщо за один місяць до закінчення строку дії цього договору жодна із сторін не повідомить письмово іншій стороні про відмову від договору, цей договір вважається продовженим на черговий однорічний строк.

38. Припинення цього договору не звільняє сторони від обов’язку виконання зобов’язань, які на дату такого припинення залишилися невиконаними, зокрема здійснення перерахунку плати за послуги в разі їх ненадання, надання не в повному обсязі, несвоєчасно або неналежної якості, здійснення остаточних нарахувань плати за послугу та остаточних розрахунків.

39. Цей договір може бути розірваний у разі прийняття рішення співвласниками щодо зміни моделі договірних відносин відповідно до статті 14 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

40. У разі зміни даних, зазначених у розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору, сторона письмово повідомляє про це іншій стороні у семиденний строк з дати настання змін.

Прикінцеві положення

41. Цей договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.

42. Якщо цим договором, законодавством або письмовою домовленістю сторін не передбачено інше, усі повідомлення, передбачені цим договором, сторони надсилають одна одній засобами зв’язку, зазначеними в розділі “Реквізити і підписи сторін” цього договору.Реквізити і підписи сторін

Виконавець:

Колективний споживач:

Комунальне підприємство «Пирятинський міський водоканал»

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) 31873639

місцезнаходження ________________

________________________________

поточний рахунок UA113052990000026004041206828

у АТ КБ «Приватбанк»,
МФО 305299

контакти для передачі показань вузлів обліку:

номер телефону (05358)3-15-75

Viber +380660012270

адреса електронної пошти 258vodokanal@ukr.net

офіційний веб-сайт https://piryatin-vodokanal.info-gkh.com.ua/

Начальник КП «Пирятинський міський водоканал»

___________
(підпис)

Олександр КУРОЧКА

найменування/прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

____________________________

ідентифікаційний номер (код згідно з ЄДРПОУ) _________

____________________________

адреса ______________________

____________________________

номер телефону _____________

адреса електронної пошти ____

____________________________

абонентський номер колективного споживача ____________________________

____________________________                       (найменування посади)

__________
(підпис)

________________

(прізвище, ім’я та
по батькові (за наявності)

{Типовий договір в редакції Постанови КМ № 85 від 02.02.2022; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1405 від 29.12.2023}